Poselstwo RP Teheran, 1945

Poselstwo RP Teheran, 1945 A. (numeracja arabska) – Dokumenty cywilnych urzędów rządowych, 1919 – 1991 A.36 Poselstwo RP Teheran, 1945