Poselstwo RP w Atenach, Grecja, 1933-1940

Poselstwo RP w Atenach, Grecja, 1933-1940 A. (numeracja arabska) – Dokumenty cywilnych urzędów rządowych, 1919 – 1991 A.32 Poselstwo RP w Atenach, Grecja, 1933-1940