Poselstwo RP w Sofii, 1919-1941

Poselstwo RP w Sofii, 1919-1941 A. (numeracja arabska) – Dokumenty cywilnych urzędów rządowych, 1919 – 1991 A.29 Poselstwo RP w Sofii, 1919-1941