Ambasada RP w Bukareszcie, 1927-1945

Ambasada RP w Bukareszcie, 1927-1945 A. (numeracja arabska) – Dokumenty cywilnych urzędów rządowych, 1919 – 1991 A.26 Ambasada RP w Bukareszcie, 1927-1945