Konsulat Generalny RP w Dublinie, 1929-1945

Konsulat Generalny RP w Dublinie, 1929-1945 A. (numeracja arabska) – Dokumenty cywilnych urzędów rządowych, 1919 – 1991 A.25 Konsulat Generalny RP w Dublinie, 1929-1945