Ministerstwo Prac Kongresowych, 1939-1945

Ministerstwo Prac Kongresowych, 1939-1945 A. (numeracja arabska) – Dokumenty cywilnych urzędów rządowych, 1919 – 1991 A.21 Ministerstwo Prac Kongresowych, 1939-1945