Ministerstwo Sprawiedliwości, 1939-1973

Ministerstwo Sprawiedliwości, 1939-1973 A. (numeracja arabska) – Dokumenty cywilnych urzędów rządowych, 1919 – 1991 A.20 Ministerstwo Sprawiedliwości, Dział Ogólny 1939-1973