Ministerstwo Skarbu, 1942-1944

Ministerstwo Skarbu, 1942-1944 A. (numeracja arabska) – Dokumenty cywilnych urzędów rządowych, 1919 – 1991 A.15 Ministerstwo Skarbu, 1942-1944