Ambasada RP w Londynie, 1919-1945

Ambasada RP w Londynie, 1919-1945 A. (numeracja arabska) – Dokumenty cywilnych urzędów rządowych, 1919 – 1991 A.12 Ambasada RP w Londynie, 1919-1945