Ministerstwo Informacji i Dokumentacji

Ministerstwo Informacji i Dokumentacji A. (numeracja arabska) – Dokumenty cywilnych urzędów rządowych, 1919 – 1991 A.10 Ministerstwo Informacji i Dokumentacji