Badania rodzinne

Badania rodzinne

Zanim Państwo nawiążą kontakt z Archiwum IPMS należy zacząć poszukiwanie danych w jednej (lub więcej) z instytucji, które są wymienione poniżej.

Osoby poszukujące danych osób powinny przed skontaktowaniem się z Archiwum IPMS zwrócić się do placówek, których szczegóły podane są poniżej.

W tych instytucjach przechowywane są m.in. dane personalne cywili i przebieg służby żołnierzy z okresu II wojny światowej, a także wcześniejsze oraz powojenne. Po uzyskaniu danych z placówek wyświetlonych poniżej oraz otrzymaniu kopii dokumentów prosimy o kontakt z Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego.

W celu odnalezienia dodatkowych informacji w Archiwum IPMS prosimy pamiętać o załączeniu kopii z uzyskanej dokumentacji z instytucji podanych poniżej.

Godziny otwarcia i kontakt:

czytelnia Archiwum jest czynna od wtorku do piątku w godz. 9:30-15:45 (z wyjątkiem miesiąca lutego)

tel. +44 (0)20 7589 9249 – proszę pytać o Archiwum
e-mail: archivist@pism.org.uk

1. W celu odnalezienia konkretnych osób będących żołnierzami, marynarzami i lotnikami w Polskich Siłach Zbrojnych pod brytyjskim dowództwem operacyjnym, należy w pierwszej kolejności zwrócić się do brytyjskiego Ministerstwa Obrony Narodowej, gdzie przechowywane są zeszyty ewidencyjne z przebiegiem służby żołnierzy:

Ministry of Defence
Army Personnel Centre Disclosures 5 (Polish)
Building 1 (Ops)
RAF Northolt
West End Road
Ruislip
Middlesex
HA4 6NG
United Kingdom

https://www.army.mod.uk/people/join-well/army-personnel-centre

https://www.gov.uk/government/collections/requests-for-personal-data-and-service-records

2. W celu odnalezienia danych żołnierzy służących w Wojsku Polskim i Marynarce Wojennej przed 1939 roku, należy skontaktować się z:

Wojskowe Biuro Historyczne
Centralne Archiwum Wojskowe
ul. Pontonierów 2A
00–910 Warszawa-Rembertów
Polska

https://wbh.wp.mil.pl

3. W celu odnalezienia danych żołnierzy, którzy służyli w Armii Polskiej we Francji w latach 1939-1940, a następnie nie służyli pod brytyjskim dowództwem operacyjnym, należy się skontaktować z:

Ministère de la Défense
Service Historique de la Défense
Centre des Archives du Personnel Militaire
Caserne Bernadotte
Place de Verdun
64023 Pau Cedex
France

https://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/centres-shd/pau-centre-des-archives-du-personnel-militaire-capm

https://francearchives.fr/service/34577

4. W celu odnalezienia danych o jeńcach wojennych po kampanii 1939 roku i Powstaniu Warszawskim 1944 roku, należy skontaktować się z:

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych
ul. Minorytów 3
45-017 Opole
Polska

https://www.cmjw.pl

5. W celu odnalezienia danych żołnierzy zmuszonych w czasie II wojny światowej do służby w Wermachcie, należy skontaktować się z:

Bundesarchiv
Abteilung Bereitstellung (Abt. BE)
Finckensteinallee 63
12205 Berlin
Germany

https://www.bundesarchiv.de/DE/Navigation/Home/home.html

https://www.bundesarchiv.de/EN/Content/Artikel/Artikel-ausserhalb-der-Navigation/Hinweise-milit-Unterlagen-persbez/benutzen-hinweise-militaerische-unterlagen-persbezogen-en.html

6. W celu odnalezienia danych o więźniach niemieckich obozów koncentracyjnych, robotnikach przymusowych i przesiedleńcach (DP) w czasie II wojny światowej, należy skontaktować się z:

Arolsen Archives
International Center on Nazi Persecution
Große Allee 5-9
34454 Bad Arolsen
Germany

https://arolsen-archives.org

7. W celu odnalezienia danych żołnierzy Polskich Kompani Wartowniczych przy Armii USA od 1945 roku, należy skontaktować się z:

The National Archives and Records Administration
700 Pennsylvania Avenue
Northwest
Washington
District of Columbia 2040
United States of America

https://www.archives.gov

https://www.ebenefits.va.gov/ebenefits/about/feature?feature=military-personnel-file

8. W celu odnalezienia danych osób zmuszonych do służby w Armii Czerwonej po 1939 roku, należy skontaktować się z:

Central Archive of the Ministry of Defense
(Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации)
ul. Kirova 74
Podolsk
Moscow oblast
142100
Russia

https://eng.mil.ru/en/archival_service/central.htm

https://archive.mil.ru/archival_service/central/history.htm

9. W celu odnalezienia danych o więźniach niemieckich obozów koncentracyjnych, należy skontaktować się z:

Yad Vashem The World Holocaust Remembrance Center
Har Hazikaron
P.O.B. 3477
Jerusalem 9103401
Israel

https://www.yadvashem.org/archive.html

10. W celu odnalezienia danych o osobach zaginionych w czasie II wojny światowej, należy skontaktować się z:

International Committee of the Red Cross
19 Avenue de la Paix
1202 Geneva
Switzerland

https://www.icrc.org/en

Po uzyskaniu danych z powyższych placówek oraz otrzymaniu kopii dokumentów prosimy o kontakt z Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego. W celu odnalezienia dodatkowych informacji w Archiwum IPMS prosimy pamiętać o załączeniu kopii z uzyskanej dokumentacji z powyższych instytucji.

Godziny otwarcia i kontakt:

czytelnia Archiwum jest czynna od wtorku do piątku w godz. 9:30-15:45 (z wyjątkiem miesiąca lutego)

tel. +44 (0)20 7589 9249 – proszę pytać o Archiwum
e-mail: archivist@pism.org.uk

Wesprzyj Nas

Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego jest organizacją charytatywną zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii (nr 312168). Nasza działalność zależy od składek członkowskich, donacji, darowizn i zapisów testamentowych.