Jak korzystać z Archiwum

Trzy rodzaje kwerend archiwalnych

Zasób archiwalny został podzielony na zespoły, w ramach kilku grup tematycznych. Dostęp do materiałów archiwalnych jest możliwy za pomocą strony internetowej oraz w czytelni Archiwum. Zobacz poniżej:

1. Inwentarze on-line

2. Kwerendy w czytelni Archiwum

 

3. Kwerendy korespondencyjne

 

1. Inwentarze on-line

Dostęp do inwentarza on-line

Udostępniane pomoce archiwalne (inwentarze) on-line pomogą w przeprowadzeniu badań zdalnie oraz w przygotowaniu się do wizyty w czytelni Archiwum.

1) Dokument dostępny on-line

Jeśli poszukiwane dokumenty są dostępne on-line, można z nich korzystać we własnym zakresie.

2) Dokument niedostępny on-line

Jeżeli poszukiwane dokumenty nie są dostępne on-line prosimy o zapoznanie się z inwentarzami oraz  jeżeli to możliwe przygotowanie sygnatur. Następnie należy umówić wizytę w czytelni Archiwum lub przesłać list w wersji tradycyjnej czy też elektronicznej z zapytaniem. 

Szczegóły podane są poniżej.

2. Kwerendy w czytelni Archiwum

Umówienie wizyty w czytelni

Jeżeli dokumenty nie są dostępne na naszej stronie internetowej dostęp do nich jest możliwy w czytelni Archiwum. Należy zarezerwować miejsce w czytelni posługując się linkiem poniżej. Proszę pamiętać, że liczba miejsc w czytelni jest ograniczona.

Korzystanie z czytelni Archiwum jest możliwe tylko po uprzednim zarezerwowaniu terminu.

Prosimy wypełnić i podpisać formularz zgłoszeniowy

Umawiając się na wizytę w czytelni Archiwum należy wypełnić, wydrukować i podpisać formularz zgłoszeniowy, który należy zabrać ze sobą.

Aby zobaczyć formularz zgłoszeniowy kliknij tutaj.

Prosimy podpisać regulamin

Umawiając się na wizytę w czytelni Archiwum należy także przeczytać, wydrukować, podpisać i zabrać ze sobą regulamin.  

Aby zobaczyć regulamin kliknij tutaj.

Prosimy o sprawdzenie naszego cennika usług

Przed umówioną wizytą w czytelni Archiwum prosimy  o zapoznanie się z cennikiem usług.

Aby zobaczyć cennik usług kliknij tutaj.

3. Kwerendy korespondencyjne

Kwerendy korespondencyjne w Archiwum IPMS

Jeśli Państwo nie mogą znaleźć poszukiwanych dokumentów on-line i przyjść osobiście do czytelni Archiwum, możliwe jest zlecenie korespondencyjne kwerendy. Zapytania oraz zamówienia można wysyłać pocztą tradycyjną i elektroniczną lub wypełniając poniższy formularz. Kliknij tutaj.

Cennik

Wszystkie kwerendy korespondencyjne podlegają opłacie w wysokości £50 za maksymalnie dwie godziny pracy, bez gwarancji rezultatów. Dodatkowo doliczane są opłaty pocztowe oraz za kopiowanie dokumentów (patrz: Cennik).

Realizacja kwerend korespondencyjnych może zostać rozpoczęta po podpisaniu zgody na warunki jej realizacji.

Czas oczekiwania

Czas oczekiwania na odpowiedź jest uzależniony od bieżącej sytuacji i może trwać do 6 miesięcy.

Wesprzyj Nas

Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego jest organizacją charytatywną zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii (nr 312168). Nasza działalność zależy od składek członkowskich, donacji, darowizn i zapisów testamentowych.